Duran E, Sunar H, Ege T, Canbaz S, Çıkırıkçıoğlu M, Halıcı Ü, Çakıcı H, Arar C. Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting: Edirne Experience. Balkan Med J 2006;23:4-8