İnan C, Ağır Çağrı M, Sağır Gökdağlı F, Özer A, Özbek Ö, Dayanır H, Uysal Saygı G, Uysal O. Assessment of the Effects of Perineoplasty on Female Sexual Function. Balkan Med J 2015;32:260-265