ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Komplet Özofagial Web ve Distal Trakeaözefagial Fistül Nadir Bir Özefagus Atrezisi Varyantı
Mustafa İnan 1, Ümit Nusret Başaran 1, Süleyman Ayvaz 1, Çağatay Aydıner 1, Sinan Ayhan 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 315-317
Viewed : 1890
Downloaded : 533