ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Azygos Vein Aneurysm Mimicking Paratracheal Mass: Dynamic Magnetic Resonance Imaging Findings
Ji Yung Choo 1, Ki Yeol Lee 1, Seon Jeong Oh 1, Seung Hwa Lee 1, Baek Hyun Kim 1, Bo-Kyoung Je 2
1Department of Radiology, Korea University Ansan Hospital, Ansan, Republic of Korea
2Department of Radiology, Ansan Hospital, Faculty of Medicine, Korea University, Republic of Korea
DOI : 10.5152/balkanmedj.2012.095
Pages : 111-115

Abstract

Azigos ven anevrizmaları nadirdir ve bazen paratrakeal veya posterior mediastinal kitleyi taklit edebilirler. Kanama riski taşıyan invaziv prosedürleri uygulamadan önce radyolojik araçlarla tanıyı doğrulamak önemlidir. Burada, büyüyen bir paratrakeal kitleyi taklit eden büyüyen azigos ven anevrizması olan, asemptomatik 79 yaşında bir vaka sunmaktayız. Dinamik manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dahil çeşitli yöntemler kullanılarak elde edilen görüntülerin incelenmesi azigos ven anevrizmasını düşündüren görüntü bulgularını ortaya koydu. Bu metodu kullanarak, invaziv prosedürlere başvurmaksızın kesin bir tanıya ulaşılabilir.

Keywords : Azygos vein aneurysm, dynamic MRI, growing paratracheal mass
Viewed : 2053
Downloaded : 1092