İrvem A, Özdil K, Çalışkan Z, Yücel M. Efficiency of Direct Microscopy of Stool Samples Using an Antigen-Specific Adhesin Test for Entamoeba Histolytica. Balkan Med J 2016;33:543-546