Uluçam E, Cıgalı Sabri B, Yılmaz A, Çıkmaz S, Çakıroğlu M. Futbolcularda Alt Ekstremite Proporsiyonları. Balkan Med J 2001;18:297-300