Göktan C, Can M, Tarhan S. Diffüz Akciğer Parankim Hastalıklarında Elemanter İşaretler. Balkan Med J 2001;18:341-347