İsmi O, Özcan C, Vayisoğlu Y, Görür K, Karabacak T, Polat G, Güçlütürk T. Local Effect of Neurotrophin-3 in Neuronal Inflammation of Allergic Rhinitis: Preliminary Report. Balkan Med J 2015;32:364-370