Karasalihoğlu A. Normal Orta Kulaklı Kişilerde Statik Komplias Değerlerine Yaş ve Cinsiyetin Etkileri. Balkan Med J 1986;3:12-19