Dökmeci İ, Doğan N, Ulak G, Çakırcıoğlu B. Nöromüsküler İletide Kanamisin - Kalsiyum Etkileşmesi. Balkan Med J 1980;2:89-97