Yücel R. A, Schlıwa M. Bir Kardiyak Glikogenezis Vak' ası. Balkan Med J 1980;2:146-151