ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Prevalence of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Kocaeli: An Industrialised City in Turkey
Zeliha Arslan 1, Ahmet Ilgazlı 1, Nilay Etiler 2
1Department of Chest Diseases, Kocaeli University Medical School, Kocaeli, Turkey
2Department of Public Health, Kocaeli University Medical School, Kocaeli, Turkey
DOI : 10.5152/balkanmedj.2013.8042
Pages : 387-393

Abstract

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important cause of mortality worldwide.

Aims: The aim of this study was to establish the prevalence of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in residents who were ≥40 years old and living in a heavily industrialised city of Turkey, Kocaeli, using the Burden of Obstructive Lung Disease Initiative questionnaire.

Study Design: Cross-sectional study.

Methods: 1035 residents ≥40 years old and living in Kocaeli were surveyed. Spirometry and the basic BOLD questionnaire was performed.

Results: 946 subjects entered into the analysis. The prevalence of stage I or higher COPD was 13.3% (8.7% for women and 16.5% for men), the prevalence of COPD at GOLD stage II or higher was 7.1% (4.1% for women and 9.2% for men). We also noted a high prevalence of COPD in never-smokers.

Conclusion: Besides cigarette smoking, occupational exposure to fumes, chemicals and dusts might have also contributed to the high prevalence of COPD noted in residents who were ≥40 years old and living in Kocaeli, Turkey.

Turkish

Arkaplan: Kronik obstüktif akciğer hasalığı  (KOAH) dünyada önemli bir mortalite nedenidir.

Amaç: Çalışmanın amacı Türkiye’ de bir sanayi şehri Kocaeli’ de  ≥40 yaş nüfusta kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) prevalansını Burden of Obstructive Lung Disease Initiative anketini kullanarak tespit etmektir.

Çalışma Tasarımı: Kesitsel çalışma

Yöntemler: Kocaeli’de ikamet eden   ≥40 yaş  1035 kişi çalışmaya alındı . Spirometre ve temel BOLD anketi uygulandı.

Bulgular: Dokuz yüz kırk altı kişi analize alındı. GOLD Evre I ve üzeri KOAH prevalansı % 13.3 (kadınlarda %8.7 ve erkeklerde %16.5), GOLD Evre II ve üzeri KOAH prevalansı  %7.1 (kadınlarda %4.1 ve erkeklerde % 9.2) tespit edildi. Hiç sigara içmeyenlerde de yüksek KOAH prevalansı tespit ettik.

Sonuç: Türkiye Kocaeli’de ikamet eden   ≥40 yaş kişilerde tespit edilen yüksek KOAH prevalansına sigara içimi dışında işyerlerinde kimyasal maddelere, dumana ve toza maruziyet de katkıda bulunuyor olabilir.

Keywords : COPD, prevalence, questionnaires, cigarette smoking, age, epidemiology

Viewed : 3102
Downloaded : 2670