ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Polimiksin B'nin Çizgili Kastaki Asetilkolin Reseptörleri ile Etkileşimi
Alaeddin Akcasu 1, Yalçın Tekol 2
1Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Farmakoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul
2Edirne Tıp Fakültesi, Farmakoloji Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 24-32

Viewed : 1972
Downloaded : 517