ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Diabetli Olan ve Diabetli Olmayan Olgularla İdrar Sedimentinin İncelenmesinin Önemi
Dilek Kırağı 1, Hakan Gürbüz 2, Mişel Kokino 3
1Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servis
2Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A. D.
Pages : 279-283
Viewed : 2103
Downloaded : 657