ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Akut İnferior Miyokard İnfarktüsünde Prekordiyal ST Segment Düşüklüklerinde Sağ Ventrikül Miyokard İnfarktüsünün Etkisi
Gültaç Özbay 1, İhsan Bezcioğlu 1, Sungur Turan 1, Yılmaz Yücel 1, Aslan Sefer 1, Armağan Tuğrul 1, Faruk Kavak 1, Hulusi Sur 1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü - Edirne
Pages : 80-91
Viewed : 2323
Downloaded : 423