ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Taze Ispanağın Yüksek Oksalat Miktarını Düşürmek İçin Basit Bir Yöntem
Rıfat Akdemir 1
1İstanbul Üniversitesi, Edirne Tıp Fakültesi, Biokimya Kürsüsü, Fatih-İstanbul
Pages : 149-159
Viewed : 2201
Downloaded : 912