ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Bir Kardiyak Glikogenezis Vak' ası
Ahmet R. Yücel 1, Margot Schlıwa 2
1Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi
2Stad. Krankenhaus 84 Rosenburg, Batı Almanya
Pages : 146-151

Viewed : 2367
Downloaded : 831