ISSN : 2146-3123
E-ISSN : 2146-3131

Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting: Edirne Experience
Enver Duran 1, Hasan Sunar 1, Turan Ege 1, Suat Canbaz 1, Mustafa Çıkırıkçıoğlu 1, Ümit Halıcı 1, Habib Çakıcı 1, Cavidan Arar 2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Edirne
Pages : 4-8

Özet

Amaç: Çalışan kalpte koroner baypas (off-pump) tekniğiyle ameliyat edilen olguların orta dönem sonuçları değerlendirildi.

Çalışma Planı: Bu retrospektif çalışmaya 1999-2003 yılları arasında off-pump baypas yapılan 60 olgu (45 erkek, 15 kadın; ort. yaş 62±9.1; dağılım 42-78) alındı. Ameliyatlar aynı cerrah tarafından gerçekleştirildi. Hasta verileri ameliyat ve yoğun bakım kayıtları taranarak elde edildi. Dosyalardaki adres veya telefon numaralarından hastalara ulaşılarak son durumları öğrenildi. Ortalama takip süresi 23.3±14.9 ay (dağılım 1.1-59.4 ay) idi.

Bulgular: Hiçbir hastada ameliyat anında miyokard infarktüsü görülmedi. Ameliyat sonrası erken dönemde hiçbir hasta kaybedilmedi, geç dönem mortalite dört hastada (%6.7) görüldü. Beş yıllık sağkalım Kaplan-Meier yaşam analizine göre %66 bulundu.

Sonuç: Bulgularımız, çalışan kalpte koroner baypas ameliyatının güvenli ve rahat uygulanabilir bir teknik olduğu yönündedir.

Keywords : Cardiopulmonary bypass/methods; coronary artery bypass/methods; survival rate.
Viewed : 2672
Downloaded : 697